Voorlopige uitslag enquete

De eerste maand van ons onderzoek heeft al mooie resultaten opgeleverd. Dit is de voorlopige uitslag van de enquete

In het overzicht hieronder is te zien hoe er tot nu toe landelijk is gereageerd op de enquête.

De informatie die wij hebben ontvangen geeft ons een heel duidelijk beeld over thematisch werken, al dan niet met een methode.

Ondanks dat veel respondenten werken met een methode blijken er toch nog wensen te zijn. Hier gaan wij mee aan de slag.

De grootste en herkenbare problemen zijn tijd en vrijheid.

Het kost de pedagogisch medewerkers gemiddeld meer dan 3 uur per thema om deze volledig te krijgen.

Ook werd vaak aangegeven dat men meer eigen ideeën en creativiteit wil inbrengen in het gebruik van een methode.

Wij zijn druk bezig dit in een mooi programma te verwerken waarbij iedereen zijn talent kan laten zien en de passie voor het vak kan uiten!